Pelawat

counter

Monday, March 10, 2008

Akupinalogi

Accupinelogy

(Titik Simpul Daya Batin / titik simpulan Ghaib)
Accupinelogy, merupa gabungan dari perkataan aku yang bermaksud titik. Seperti pemahaman Akupuntur , “Pine” di ambil dari perkataan Pineal, merupakan sebuah kelenjar Ajaib yang berada ditengah-tengah otak yang berfungsi untuk memperkasakan kemampuan batin seseorang dan “logi” berhubung dengan pengetahuan atau salah satu cabang ilmu pengetahuan.

Jadi Accupinelogy bermaksud ilmu yang mengajar cara mengenali titik – titik simpulan batin, dan berhubung dengan kekuatan dalaman juga di sebut Iso- Bionic. Semua energy adalah sama, energy batin tidak dapat dilihat. Dimana anda berada anda akan berhadapan dengan energy. Sebahagian enargy itu anda gunakan untuk memasak, menerangi kamar / ruang, mendengarkan mengaji,menoton ceramah yang menjaro anjurkan dan lain-lain. Tetapi masih banyak lagi energy yang lain.Diantaranya adalah yang di pergunakan oleh para ahli Astrology sejak berabad-abad lamanya. Energy yang dikatakan sebahagian daripada hidup kita, sekarang sudah dapat di buktikan dengan cara ilmu pengetahuan.

Paranormal sekarang menegaskan bahawa berbagai bentuk energy yang semua ini hanya di ketahui oleh para mistik yang menghujani bumi dari sagala penjuru alam mistik, mereka menemukan bahawa energy ini ada di sekelilingi benda-benda hidup.Energy ini merupakan energy maha pencipta, iaitu daya yang menunjang kepada kejayaan kerja Sistem Cakrawala, menjalani fungsinya lebih baik dari sistem yang pernah di buat oleh manusia. Energy tersebut memang amat di rahsiakan pada mulanya, tetapi sekarang misterinya mula terungkap dengan cepat. Sementara itu, sudah ada orang yang menggunakan energy tersebut demi membentuk kehidupan yang berpaksikan keberhasilan. Itulah yang dibahaskan dan diuraikan dalam E book .

Sederhana dan cepat, anda dapat menarik energy yang tidak kelihatan ini.Dengan seketika anda dapat menjadi tenang dan penuh damai, seperti bulan berputar mengelilingi bumi tanpa ada kesilapam sedikitpun. Anda dapat menyatu dengan keserasian alam semesta, dan hidup anda akan serasi, penuh pengertian. Apa pun yang anda inginkan, akan menjadi milik anda dengan ikhitiar Accupinelogy .